Forshuvud kraftstation

Forshuvud kraftstation

Landsvägen till Falun gick länge över dammen. Öppningnen hade en maxhöjd på 3,8 m... Klicka på bilden för att se fler

När Stora Kopparbergs Bergslag skulle bygga en ny kraftstation i Forshuvud 1917, gick arkitektuppdraget till Oswald Almqvist. Almqvist arbetade som föreståndare för Bergslagets arkitektkontor och hade tidigare ritat byggnader av de mest skiftande slag – allt från kontor och bostäder till vattentorn.

Forshuvud blev hans första uppdrag på kraftverkssidan. Projektet ansågs mycket lyckat och ledde till en mängd uppdrag, bland annat kraftverket Chenderoh i Malaysia.

Kraftverket i Forshuvud fick en utformning inspirerad av lokala industribyggnader med koppling till bergsbruket. Fönstren placerades högt upp, eftersom Almqvist ville att aggregaten skulle få vägg och inte fönster som bakgrund.

Längs den hundra meter breda och 14 meter höga dammens krön gick tidigare landsvägen mellan Borlänge och Falun.

Forshuvud kraftstation

Maskinhallen i Forshuvud kraftstation. Klicka på bilden för att se fler.

Vid den här tiden låg kraftverksbyggandet i teknikens framkant. Varje nytt kraftverk bjöd på rekord av olika slag, eller använde ny teknik. Den stora nyheten i Forshuvud var användandet av vertikalaxlade turbiner – något som tidigare varit omöjligt på grund av bristfälliga lagerkonstruktioner. Aggregaten byggdes som en enhet, med generatorer ovanför turbinerna.

Maskinsalen utformades med en plats för omlastning på ena kortsidan och manöverorgan och ställverk på den andra. I salens mitt stod de tre aggregaten uppställda på rad. Två av turbinerna var av Francistyp, medan den tredje var en Lawaczekturbin – en typ av propellerturbin som senare kom att användas bland annat i Lilla Edet.

Forshuvud kraftstation

Generator från AEG. Klicka på bilden för att se fler.

Generatorerna levererades av AEG, medan tre olika leverantörer – Nohab, Finshyttan och KMW – fick leverera var sin turbin. Standardisering hade ännu inte blivit ett modeord.

Forshuvud kraftstation

Klocka med Bergslagets symbol. Klicka på bilden för att se fler.

Genom turbinerna forsade 210 kubikmeter vatten per sekund. Effekten, 17,5 MW, överfördes med 10 kV spänning till en fördelningsstation vid Domnarvet. Till stationen var även Bullerforsens kraftstation ansluten. Idag fungerar fördelningsstationen som kontor.

Forshuvud kraftstation

Klocka med Bergslagets symbol. Klicka på bilden för att se fler.

1990 öppnades en ny kraftstation i Forshuvud. Den gamla maskinhallen har tystnat, men både byggnad och utrustning har bevarats.

Tack till Peter Altzar, Fortum.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.