Fasadrenoverat i Lilla Edet

Kraftstationen i Lilla Edet har under senaste året genomgått omfattande renoveringar. I november var byggnadsställningarna borta och resultatet såg ut så här. Erik Hahrs byggnad från 1921 blev stilbildande för svenska kraftverk under 20 och 30-talet. Han fortsatte att rita kraftverk – bland annat i Krångede, Lanforsen och Vargön. För ett år sedan såg det ut så här.

Betongrationalism i Lilla Edet

Redan innan den tredje utbyggnaden av Olidestationen i Trollhättan stod klar 1921, riktade Vattenfall blickarna söderut. Ett tjugotal kilometer nedströms låg Lilla Edets slussar och vattenfall. 1912-1917 byggdes en damm ovanför dåvarande Haegerska verken som flyttades längre nedströms. Dammen, som var en del av den nya slussleden, ökade fallhöjden från 4,5 till 6,5 meter. Slussen togs i trafik 1916. 1917 presenterades ett förslag till ny kraftstation med maskinstation ritad av Erik Josephson. De tekniska utmaningarna var betydande. Fallhöjden var en femtedel jämfört med Olidestationen, så de stora tvåhjuliga Francisturbinerna som användes där kom inte ifråga. I stället skulle ett stort …