Messaure kraftstation

Messaure är ett av Vattenfalls kraftverk i Stora Luleälv. Det är beläget några mil uppströms Vuollerim. Av själva kraftstationen syns inte mycket – maskinsalen ligger under jord. Det som syns är den enorma två kilometer breda dammen och ett ställverk. Magasinvolymen är 53 miljoner kubikmeter. Mängden fyllnadsmassor i dammen är än idag oöverträffad i Sverige. Kraftverket, som byggdes mellan åren 1957 och 1963, utnyttjar en fallhöjd på 86 meter och har tre Francisturbiner med en sammanlagd effekt på 442 MW. I anslutning till kraftverket byggdes ett anläggarsamhälle som när det var som störst hade 3000 invånare. I ”centrum” fanns bland …