Längs riksväg 11

Riksväg 11 var namnet på vägen mellan Enköping och Arboga via Västerås. Idag är Rikselvan ersatt av E18, men delar av den gamla vägen går fortfarande att följa. När vägen mellan Enköping och Västerås fick ny sträckning, hamnade Kungsåra handelsbod på undantag. Verksamheten upphörde 1999 efter mer än 100 år. Bensinförsäljningen verkar av märkena på pumpen att döma ha upphört 1976.

Strömhagsgruvan

Utlastningsanordning vid Strömhagsgruvan. Strömhagsgruvan ligger strax utanför Vattholma norr om Uppsala. Området är fullt av gruvlämningar. Gruvan lades ner i 1918, men provbrytning gjordes av Ställbergsbolaget på 50-talet. Då byggdes betongkonstruktionen på bilderna. Dessutom fanns en lave byggd i trä. Enligt uppgift ska det ha funnits en linbana från gruvan till Vattholma station. Vet du mer? Kontakta gärna mig!

Hästhagen

Hästhagen i Söderfors. Bostadsområdet Hästhagen är förmodligen en av sveriges mest kända övergivna platser. Husen byggdes på 60-talet och var en del i regeringen Erlanders sk miljonprogram. Ambitionen var att bygga 100000 bostäder per år i tio år. Detta gjordes i planekonomisk anda. Kommunalt planmonopol, hyresregleringar och frikostiga statliga lån var ingredienser när områden som Hästhagen byggdes. Fastigheter liknande de i Hästhagen finns i hela landet. Byggandet skulle gå fort och vara billigt. Jag växte upp i Hultsfred. Där fanns området Stålhagen med samma avskalade låga hus, samma gula tegel, samma trappräcken och buskar. När människor fick ekonomiska möjligheter att …

Sjöfartsnytt del 4: Sandnessjøen

Sandnessjøen är en av de hamnar Hurtigruten besöker på sin färd längs norska kusten. Samhället ligger i Nordland, ungefär lika långt norrut som Luleå. Sjöfarten har alltid varit viktig för orten, och här finns förutom ett skeppsvarv även en bas för oljeindustrin. Sandnessjøen is a port of call for Hurtigruten.

Sjöfartsnytt del 3: Vardø

Fiskebåtar i Vardø. Vardø ligger så långt österut man kan komma i Norge. Platsen har länge haft strategisk betydelse, och en fästning byggdes här redan 1307. Den fästning man kan besöka idag är från 1700-talet. Historiskt har Vardø också varit en viktig knutpunkt för handeln med Finland och Ryssland. Nuförtiden är Vardø platsen för en stor signalspaningsanläggning, och radomerna står tätt uppe på klipporna. Vardø ligger i den arktiska klimatzonen, och är en karg plats. Det sägs att invånarna i Vardø en gång avböjde att vara med i kampanjen ”plantera ett träd” med motiveringen att de redan hade ett. Vardø …

Håksberg

Håksberg norr om Ludvika. I Håksberg pågick malmbrytning från 1700-talet fram till 1979. På bilden syns anrikningsverket och pelare för utfraktsbanan som löpte parallellt med järnvägen. Laven över Centralschaktet byggdes 1918, och var den första i Sverige som byggdes i betong. Idag huserar Svenska Granadaklubben i byggnaden som är ovanligt väl bevarad. I anslutning till laven finns även spelhus (tomt) och gruvstuga (används av Länsarkivet).

Tuna Hästberg

Anrikningsverket vid Karl Rutbergs schakt i Tuna Hästberg. Den modernaste anläggningen i Tuna Hästberg blev färdig i mitten av 50-talet. Det vertikala schaktet under laven är 600m djupt. Sedan nedläggningen 1968 har gruvlaven och anrikningsverket stått tomma.  Gruvstugan använts till annan verksamhet. Nedläggningen berodde på att den enda kunden (Domnarvet) slutade köpa malm. Idag används området av ett företag som säljer jord. Den oanvända delen av anläggningen står och förfaller.

Bensinmackar

Bensinmack i Skålan. Sverige är fullt av nedlagda bensinmackar. Vägar har dragits om, samhällen har avfolkats och traditionella mackar (där bensin och reparationer var viktigast) har konkurrerats ut. Man behöver inte åka många kilometer längs svenska landsvägar för att se rester från tiden innan pizzarullar och trisslotter tog över. Här är ett galleri med mackar jag passerat under året. Macken i Skålan är ett undandag – kulturminnesmärkt och välbevarad. Det stora flertalet förfaller.

Kattfondens kalender

Hitta Kattens kalender 2008 är snart slutsåld! I år har jag även fotograferat till Kattfondens kalender, vilken går att köpa på samma ställen som Hitta Kattens. Hittekatten Humle har sedan fotograferingen i somras fått hem. Genom att köpa en kalender kan du bidra till att andra katter i Humles situation får ett bättre liv.