Bullerforsen

Maskinsalen med fyra av sex aggregat.

Dalälven är med sina 42 kraftverk ett av våra mest utbyggda vattendrag. I Borlänge finns fyra vattenkraftverk på en sträcka av mindre än fem kilometer och vattenkraften bidrog till det moderna Borlänges framväxt. Bullerforsens kraftverk byggdes av Stora Kopparbergs Bergslags AB för att ge kraft åt den alltmer energikrävande produktionen vid Domnarvets järnverk.  Det togs i bruk 1910.

1910-års maskinstation och den betydligt modernare dammen.

Kraftstationen ritades av Faluns stadsarkitekt Klas Boman och blev mycket påkostad. Användningen av armerad betong gjorde det möjligt att bygga platta tak med ljusinsläpp och fasaden fick en borgliknande utformning. Maskinsalen är ett riktigt krafttempel med de sex aggregaten uppställda på rad.  I mitten av ena långsidan placerades manöverdonen på ett upphöjt podium. Bakom podiet fanns en utbyggnad för ställverksutrustningen.

Podiet med instrumentering.

När Bullerforsen togs i bruk bestod maskinutrustningen av tre horisontalaxlade aggregat med francisturbiner i öppna sumpar. Turbinerna kom från Verkstaden Kristinehamn och drev generatorer från ASEA. Fullt utbyggd hade kraftstationen sex aggregat.

Den nya kraftstationen togs i bruk 1991.

I slutet av 1980-talet hade anläggningen tjänat ut och en ny maskinstation byggdes på andra sidan älven. Samtidigt revs den gamla Z-formade dammen och ersattes av en modern konstruktion med segmentluckor. Den gamla maskinstationen bevarades och har genomgått omfattande renoveringar. Idag är den en av landets mest välbevarade och sevärda industrimiljöer.

Fler bilder från Bullerforsen finns här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.