En dam försvinner

Hon är inne på upploppet nu. När MS Nordstjernen förtöjer i Bergen 22/3 är hennes tid i trafik på Hurtigruten över. Med sina 56 år är hon är det fartyg som varit i tjänst längst tid på Hurtigruten och förmodligen det äldsta passagerarfartyget i världen som används i reguljär trafik. Men nu är det alltså slut. På torsdag avslutar ”Kystens dronning” sin tjänst längs den norska kusten. I sommar blir det kryssningar runt Svalbard och senare i höst försäljning. Då återstår bara MS Lofoten (sjösatt 1962) av de klassiska fartygen på Hurtigruten. Hurtigruten började som en sjöförbindelse mellan Trondheim och …

Dora

Ett av skälen till den tyska ockupationen av Norge 1940 var att man ville basera fartyg i norska hamnar. Den vanligaste tyska ubåtstypen – VIIC – hade begränsad aktionsradie. Norge låg betydligt närmare nordatlantens konvojrutter än de tyska östersjöbaserna. Trondheim ansågs ha ett särskilt bra läge. Den tyska marinledningen ville, liksom med Brest i Frankrike, göra om staden till huvudbas för Kriegsmarine. Det fanns ännu mer storslagna planer. Albert Speer skissade på ett ”Neu-Drontheim” och man kom så långt att det byggdes modeller i gips. Speer och Hitler ägnade mycket tid åt dessa i Hitlers för ändamålet byggda modellhall. Samtidigt …

Bodø – Moskenes

Färjelinjen Bodø – Moskenes är en av flera vägar från norska fastlandet till Lofoten. Färjorna MS Røst och MS Bodø trafikerar rutten. Färden tar ungefär fyra timmar. Sommartid är det ofta fullbokat, men under vintern är det glest mellan passagerarna.

Snøvit

Statoils processanläggning för Snøvitfältet ligger på Melkøya en bit utanför Hammerfest. Utvinningen av gasfälten är fjärrstyrd och sker helt och hållet under vattenytan. Gasen kommer via en 160 km lång pipeline till den kondenseringsanläggning vi ser på bilderna. Där kyls den ner till -163 grader C och kan sedan transporteras i flytande form på tankfartyg . De utvinningsbara resurserna är 190 miljarder kubikmeter naturgas. Varje år skeppas 5,67 miljarder standardkubikmeter LNG (Liquified Natural Gas) till kunder i USA och Sydeuropa. Fler bilder från Hammerfest finns här.

Edda Fauna

Edda Fauna är ett IMRfartyg (Inspection Maintenance & Repair), konstrurerat för användning inom offshoreindustrin. Fartyget byggdes av Aker Yards och levererades 2008. Mer information finns här .

Tre generationer Finnmarken

Finnmarken är ett fartygsnamn med anor inom Hurtigruten. Det tredje fartyget med namnet sjösattes 2002. Hurtigruten drivs av Hurtigruten ASA, en företagsgrupp som har avtal med norska staten om trafiken längs norska kusten. 2008 gjorde de ett katastrofresultat och var nära konkurs. För att snabbt få in pengar hyrdes Finnmarken ut.  Hon fungerar nu som flytande hotell vid ett oljefält i Australien. Avtalet som löper över 18 månader ger intäkter på ca 700 miljoner norska kronor – mer dubbelt så mycket som överskottet från de 11 fartyg som är i trafik. Av det kan man dra slutsatsen att reguljär fartygstrafik …

En dag i Kirkenes

Kirkens vid ryska gränsen ligger så långt österut man kan komma i Norge. Närheten till Ryssland är påtaglig – exempelvis är vägskyltarna på ryska och norska. Kirkenes är en viktig hamn för den ryska fiskeflottan. Ständigt ligger ett tjugotal ryska fartyg vid kaj. Sedan mitt första besök 2007, har jag tänkt återvända för att fotografera den nedlagda gruvan. Gruvan är dock inte nedlagd längre. 2009 kom verksamheten igång igen – 13 år efter nedläggningen. Företaget Sydvaranger Gruve AS som driver gruvan har australiensisk ägare. Anrikningsverk och utlastning finns inne i Kirkenes, medan själva gruvan finns i Bjørnevatn någon mil utanför. …