Letten

Uppströmssidan av dammen.

Vattenkraftsutbyggnaden i Klarälvens huvudfåra hade vid 1940-talets slut nått upp till Edsforsen i höjd med Hagfors. Regleringsgraden var låg – Höljesmagasinet var ännu inte byggt – och vattentillgången varierade därför kraftigt med årstiderna. Under torrår blev situationen extra besvärlig.

Dammen renoverades 2022-2023.

Det var angeläget att öka magasinskapaciteten för att bättre kunna hushålla med vatten. I flera av Klarälvens biflöden fanns högt belägna sjöar som lämpade sig för reglering. Med hög fallhöjd kunde utbyggnad ge hög effekt med relativt liten vattenmängd.

Maskinsalen i Letten. Närmast i bild en av pumparna som levererades av Riva.

I början av 1950-talet gjordes därför omfattande sjöregleringar i området kring Sysslebäck med syfte att öka elsystemets reglerförmåga. På Klarälvens högra sida byggdes Lettens kraftverk av Lettens Kraft AB som ägdes av Uddeholms AB och AB Mölnbacka-Trysil.

Ett av aggregaten med (från vänster) turbin, generator och pump.

Kraftverket som idag ägs av Fortum utnyttjar fallhöjden mellan den reglerade sjön Letten och Klaräven som är ungefär 180 meter. Regleringsamplituden i Letten är 19 meter vilket ger en magasinkapacitet på 160 miljoner kubikmeter. Den naturliga årstillrinningen är lite mer än en tredjedel av magasinvolymen och därför byggdes Letten som en pumpkraftstation så att man kunde utnyttja vårflodens överskott för att öka reglerförmågan.

Del av turbinens pådragsmekanism.

Kraftverket togs i bruk 1956 och byggdes som en toppkraftstation med två aggregat som tillsammans har en generatoreffekt på 36 MW. Vid pumpdrift används generatorerna som motorer och driver två pumpar med kapacitet att pumpa 17 kubikmeter per sekund. Med 180 meters fallhöjd är det stora krafter som hanteras och det blir påtagligt när man står i maskinsalen och pumpningen drar i gång. Det råder ingen tvekan om att man behöver hörselskydd och byxbenen fladdrar av vibrationerna.

Trottelventil

Maskinsalen är belägen under jord och de två horistontalaxlade aggregaten står uppställda på rad.  Letten var landets andra pumpkraftverk  (efter Sillre som togs i bruk 1933) och möjligen var det därför man sökte sig utomlands för delar av kraftmaskineriet. Turbinerna i Letten kommer från tyska Maierwerk medan pumparna levererats av italienska Riva. Generatorer och transformatorer var emellertid svensktillverkade och kom från ASEA.

Pumparna kom från italienska Riva.

Letten har renoverats i omgångar under 2000-talet och det mesta av maskinutrustningen har förnyats eller bytts ut. 2022-2023 moderniserades och förstärktes dammen. Efter att Juktan byggs om till vanligt kraftverk 1996 är Letten landets till effekten näst största pumpkraftverk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.