Sicilien

Det har varit lite dåligt med uppdateringar senaste tiden, vilket beror på att jag varit på Sicilien. Där finns väl bevarade ruiner av den omfattande gruvindustri som hade sin storhetstid i början av 1900-talet. Miljöerna är ovanligt väl bevarade och ofta belägna i ett vackert landskap. Den vackra naturen ställer till det ibland, men under en intensiv vecka lyckades vi ändå besöka ett tiotal gruvor. Förutom gruvor kan jag utlova en hel del intressant den närmaste tiden. Vad sägs om norska diesellok, ruiner av motorvägar och kemisk industri? Sicilen har mycket att erbjuda.

Tuna Hästberg

80-metersnivån i Tuna Hästberg bjuder på imponerande isformationer. Det är möjligt att komma djupare än 80 meter, men då måste man dyka. Överallt syns spår av en hård arbetsmiljö. Malmvagnarna handrallades längs ett rälssystem som sträckte sig genom hela gruvan. Malmen i Tuna Hästberg sluttar och brytningen har därför skapat enorma lutande salar. Det är en fascinerande värld där nere. I totalt mörker håller naturen sakta på att bryta ner trä och metall som människan fört dit.

Nere i berget

Bergslagen är fullt av övergivna gruvor. De flesta vattenfylls en tid efter att man slutat länspumpa, men i några kan man gå torrskodd. Under helgen besökte vi en av dessa gruvor. Järnbrytningen  i gruvan upphörde på 60-talet. 70 och 40-meters nivåerna vi rörde oss på verkar ha brutits i början på 1900-talet. Den använda brytmetoden, rums och pelarbrytning, innebär att man följer den horistontellt skivformade malmen och lämnar pelare för att taket inte ska störta in. I gruvan finns därför ett antal enorma rum med förbindelseorter mellan. På 70-metersnivån är nedre delen av brytrummen vattenfylld. Man behöver inte särskilt livlig …

Blötberget

Blötberget är en gammal gruvort belägen mellan Ludvika och Grängesberg. Gruvdrift i större skala påbörjades i början av 1900-talet då företaget Bergsverk AB Vulcanus bildades.  Ett litet samhälle byggdes upp runt järnvägen som passerade bara något tiotal meter från gruvlaven.  AB Vulcanus var fram till andra världskrigets slut i tysk ägo. Vid krigsslutet sattes gruvan under förvaltning av den så kallade Flyktkapitalbyrån, för att några år senare säljas vidare till Stora Kopparbergs Bergslag AB. Efter övertagandet genomförde Stora Kopparberg en omfattande modernisering av anläggningen och den mäktiga 66 meter höga  Bergslagslaven i betong byggdes. 1979 lades verksamheten ner. Blötberget har …

Exportfältet, Grängesberg

Exportfältet i Grängesberg är en av de mest imponerande gruvanläggningarna i Mellansverige. Här stannade tiden när verksamheten lades ner 1989. Idag återstår tre gruvlavar, placerade på rad längs malmerna Export och Risbergsfälten.  Längs Exportfältet anar man hur stor ekonomisk betydelse gruvorna hade. Byggnaderna är påkostade och den gatstensbelagda vägen kantas av en allé. Det pågår fortfarande industriell verksamhet i Grängesberg, men i mycket mindre skala. Området söder om Exportfältet är grustag. Där står den här byggnaden som inte längre har någon funktion. Tidigare postningar om Grängesberg finns här och här. The ”Export field” was the largest mine in central Sweden …

Smältarmossen

Smältarmossen är en liten gruva belägen i utkanten av Garpenberg. Gruvan stängde 1979, men flera av byggnaderna står fortfarande kvar. Laven är täckt med korrugerad plåt. Gruvspelet är placerat i en sidobyggnad med vajern upphängd i linbaneliknande stolpar. The Smältarmossen mine is located outside Garpenberg, Sweden. Click the image to see a gallery from Smältarmossen.

Gruvlavar i Norberg

Norberg är en gammal gruvort i Västmanland. Överallt ser man lämningar efter bergsbruket.  Mimerlaven var i drift längst. Sedan 1980 har all verksamhet upphört. En bit in i skogen, längs vägen mot Hedemora, står Åsgruvans betonglave övergiven. Gruvan stängde 1964. Kallmorberg ligger också längs vägen mot Hedemora. Gruvan är stängd, men laven står inne på ett fortfarande aktivt industriområde.

Lustigkulla

Till Lustigkulla kom jag en eftermiddag sent i okober. Det började skymma, så det fanns ingen tid till finlir. Jag planerade att återvända i bättre ljus men laven revs innan det blev av. Av det lär vi oss att man ska stanna till medan man kan. Nästa gång man passerar kan platsen vara borta. Laven stod en bit norr om Ludvika och användes för provbrytningar.  I anslutning till laven fanns ett spelhus med gruvspel och personalutrymmen. Anläggningen var i drift fram till 1984. Som många andra liknande platser hade Lustigkulla dessvärre fått besök av ”entreprenörer” i metallbranschen. Vid mitt besök …