Eggsjön

Vy längs dammkrönet mot kraftstationens intag.

Jag skrev om sjöregleringarna på Klarälven högra sida i bloggposten om Letten men även sjöar på vänstra sidan om älven reglerades. Under åren 1947–1953 byggdes Tåsans kraftverk av Tåsans Kraft Ab som till 60% ägdes av Karlstads Stad medan Uddeholms AB och AB Mölnbacka Trysil ägde 25 respektive 15%. Idag ägs anläggningen av Karlstad kommun och Fortum.

Överfallsutskov

Under Tåsanprojektet reglerades de fyra naturliga sjöarna Tisjön, Grycken, Örsjön och Äggsjön (Eggsjön). Den sammanlagda magasinvolymen uppgår till 160 miljoner kubikmeter. Vid den konstgjorda sjön Fageråssjön finns intaget till Tåsans kraftverk och i anslutning till detta ligger Eggsjöns pumpkraftstation, byggd 1957, vars utlopp alltså mynnar ut i Tåsans intag.

Eggsjöns kraftstation

Eggsjöns två dammar på 490 respektive 110 meter möjliggör en regleringsamplitud på 10 meter. Sjöns reglerade yta omfattar även de tidigare naturliga sjöarna Dalkarssjön och Stora Hån. Kraftstationens pumpfunktion gör det möjligt att maximera magasinets fyllnadsgrad och typiskt pumpar man under en månad på våren då det finns gott om vatten och elpriserna är låga.

Generatorn fungerar också som drivmotor vid pumpning.

På pappret kan det låta självklart att pumpa och många undrar varför inte fler kraftverk i Sverige byggts med pumpfunktion. En av förklaringarna är att den naturliga tillrinningen ofta är mycket stor vilket leder till att man tvingas spilla det pumpade vattnet senare under året för att inte överskrida dämningsgränsen.

Del av vattenvägen med ventil för att spilla vatten förbi turbinen.

Eggsjöns maskinstation är en relativt enkel historia med plåtklädd fasad. Redan när man står utanför är ljudnivån påträngande och inne vid turbinen som också fungerar som pump är bullret öronbedövande. Maskineffekten är 600 kW och den årliga produktionen relativt blygsamma 0,5 GWh. Det stora värdet med anläggningen är förstås att man har en stor reglerad vattenmängd högt upp i vattensystemet som gör det möjligt att producera mer energi i de nedströms liggande kraftstationerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.