Övergiven hamnterminal

Sedan containern standardiserades i början av 1960-talet har godshanteringen i världens hamnar revolutionerats. Styckegodshanteringen har upphört och idag är det i stort sett bara bulkgods som inte fraktas i containers. De traditionella hamnmiljöerna och hamnarbetarna har försvunnit. Idag är hamnarna – på gott och ont – sterila miljöer med en hög grad av automatisering. Hamnmagasin som inte blivit lägenheter, kranar och övrig infrastruktur har i allmänhet jämnats med marken. Detroit Harbor Terminal  som vi ser på bilderna har klarat sig undan rivning sedan nedläggningen 2004, men det är förmodligen bara en tidsfråga. I byggnaden skedde omlastning från järnväg till fartyg. …

Korsør

Korsør – Motalas vänort i Danmark – ligger vid Stora Bält på Själlands västkust. En gång i tiden var det här en sprudlande hamnstad. Det pampiga hamnkontoret byggdes under en tid av hög ekonomisk aktivitet. Under många år gick trafiken över Stora Bält på färja mellan Korsør och Nyborg. 1996 öppnades en fast tågförbindelse och 1998 en fast förbindelse för biltrafik. När Stora Bältförbindelsen var klar upphörde färjetrafiken och trafiken drogs förbi Korsør. Det är förklaringen till att Korsør idag är ganska öde. Staden är lite för stor. Den sprudlande kommers som uppstår när människor väntar på kollektiva färdmedel försvann …

Viking Puma

Vid kajen i Falkenberg ligger Viking Puma, sjösatt 1966. Fartyget har legat där sedan 2000. Det är väl ingen överdrift om man säger att hon har sett sina bästa dagar. 2007 hade hamnbolaget tröttnat. Ägaren – Lupin shipping – ombads flytta fartyget. Enligt ägarens representant var planen bogsering till Grenå för skrotning. Men just då hade man mycket att göra. Dygnet hade ju bara 24 timmar Fyra år senare verkar tiden ännu inte dykt upp. Och dygnet har ju fortfarande 24 timmar…

Edda Fauna

Edda Fauna är ett IMRfartyg (Inspection Maintenance & Repair), konstrurerat för användning inom offshoreindustrin. Fartyget byggdes av Aker Yards och levererades 2008. Mer information finns här .

Osthafen, Frankfurt

Klassisk tysk industriarkitektur från 50-talet finns det gott om i Frankfurt, även om de senaste årens rivningar har gått hårt fram. I Osthafen har den moderna containerhanteringen ersatt styckegodset, men spåren av den tidigare hanteringen finns kvar. Längs det stora kajområdet från 1908 sker fortfarande omlastning mellan järnväg och fartyg, även om en stor del av transporterna idag går på landsväg. Den industri som finns kvar i området ägnar sig åt verksamheter som kräver bulktransport, exempelvis spannmål, byggmaterial, olja och kol. MHI till exempel, levererar material för vägbyggnad. Men någon större aktiviet är det inte fråga om. Längs kajerna är …

Porten mot väst

Minns ni brodebatten? Allt hemskt som skulle hända om Öresundsbron byggdes? Östersjön skulle bli en stinkande lerpöl. Fisken skulle dö ut. Bilarna, som tidigare köat på tomgång i färjelägen, skulle köra över bron och släppa ut en massa avgaser. Folk skulle köra ihjäl sig på bron. Tunga fordon och husvagnar skulle blåsa av. Eller så skulle ingen köra över bron och brobolaget gå i konkurs. Det skulle leda till att bron fick rivas. Bron kunde bli påseglad och behöva rivas… Ja det fanns ingen hejd på eländet. När beslutet att bygga bron togs 1994 hoppade centerpartisten Olof Johansson av från …