Gateway Yard

Stålstaden Youngstown i Ohio har drabbats hårt av den amerikanska stålindustrins nedgång. Ungefär 40000 jobb har försvunnit sedan 1970-talet. Av den så kallade Ståldalen, ett industriområde som gick rakt genom staden, återstår inte mycket. Den omfattande infrastruktur som byggdes för att försörja industrin med material har också avvecklats. Byggnaden på bilderna är ett kontrolltorn vid Gateway Yard – en enorm godsbangård öppnad 1957. Bangården tillhörde Pittsburgh and Lake Erie Railroad. PL&E var helt inriktad på godstrafik och fraktade kol, koks, malm och andra råvaror till stålindustrin. Längs banan mellan Youngstown och Pittsburgh transporterades under bolagets storhetstid ungefär en procent av …

Europaviertel, Frankfurt

I Frankfurt pågår omvandlingen från industri till tjänstesamhälle för fullt. Frankfurtmässan har expanderat de senaste årtiondena och är med 1500 anställda idag en av världens största. ‘ I anslutning till mässområdet, i stadsdelen Gallus,  låg tidigare Frankfurts största godsbangård. Den 70 hektar stora anläggningen avvecklades 1996. Järnvägen spelade en viktig roll i “det tyska undret” när Västtyskland återhämtade sig ekonomiskt efter andra världskriget. Enorma mängder gods transporterades till den snabbt växande industrin. Liknande anläggningar fanns i hela Tyskland, men behovet försvann när transporter av styckegods successivt flyttades till lastbilar och transportsektorn rationaliserade. Ställverksbyggnaden från 1965 står kvar, men spåren är …