Näs kraftstation

I Näs bruk vid Dalälven har det funnits kraftstation ända sedan 1898. Kraft levererades till det intilliggande bruket och Sandvikens järnverk. Vattenfall tog över stationen 1936. 1980 ersattes den ursprungliga stationen av en ny, byggd på andra älvstranden. Arkitekten verkar ha haft en något lägre ambitionsnivå. Kanke är det samma person som ritade byggnaderna i Slagnäs? För närvarande pågår renovering av utskovsluckor. Fler bilder från både gamla och nya stationen kommer inom kort.