Dora

Ett av skälen till den tyska ockupationen av Norge 1940 var att man ville basera fartyg i norska hamnar. Den vanligaste tyska ubåtstypen – VIIC – hade begränsad aktionsradie. Norge låg betydligt närmare nordatlantens konvojrutter än de tyska östersjöbaserna. Trondheim ansågs ha ett särskilt bra läge. Den tyska marinledningen ville, liksom med Brest i Frankrike, göra om staden till huvudbas för Kriegsmarine. Det fanns ännu mer storslagna planer. Albert Speer skissade på ett ”Neu-Drontheim” och man kom så långt att det byggdes modeller i gips. Speer och Hitler ägnade mycket tid åt dessa i Hitlers för ändamålet byggda modellhall. Samtidigt …