Kattfotografering

Under helgen har Catrin och jag fotograferat katter till föreningen Hittakattens kalender. Årets kalender är den femte i ordningen och kommer att bli klar under hösten. Som vanligt är det katter som fått nya hem genom föreningens insatser på bilderna. Många av katterna är riktigt illa ute när de tas omhand. Genom att ge sponsra föreningens verksamhet – eller kanske rentav adoptera en katt – kan du bidra till att ännu fler får hjälp.

Kraftvärme i Enköping

Kraftvärmeverket i Enköping öppnades 1994. Huvudsakligen eldas flis tillverkad av energiskog och överskottsmaterial från träindustrin. Ungefär två tredjedelar av energin levereras i form av fjärrvärme. Återstoden används till att producera el. This CHP plant is located in Enköping, Sweden.