Bilder från en rivning

Rivningen av den 42 kilometer långa kalklinbanan mellan Forsby och Köping påbörjades, som jag skrivit om tidigare på bloggen, sommaren 2013. Så här långt har drag och bärlinor tagits bort på alla sträckor utom den mellan Malmberga och Granhammar. Flertalet vagnar har gått in i det så kallade kretsloppet och …

Wij Bruk

Wij Trädgårdar i Ockelbo är värt ett besök. Förutom sevärda trädgårdar erbjuds utmärkt lunch. Även den industrihistoriskt intresserade kan tillfredställas. Stationen i Wij bruk blev klar 1895 och var en del i transportleden från gruvan i Vintjärn till valsverket i Wij. Trafiken på DONJ – Dala Ockelbo Norrsundets Järnväg – upphörde 1969. Bruket i Wij anlades 1897. Smedjan  byggdes om till valsverk 1885.  Idag är den sevärda byggnaden museum. Valsverket krävde mycket kraft som till att börja med levererades av en vattenturbin på hundra hästkrafter. 1901 övergick man till ångdrift och en ny, mindre vattenturbin installerades för att leverera belysningsström. …