Surahammar

Vattenkraftverk har – i jämförelse med andra industrianläggningar – lång livslängd. Surahammars kraftstation I Kolbäcksån togs i bruk 1927 och är efter moderniseringar på 1950- och 2000-talet fortfarande i drift. 1927 års kraftverk ersatte ett äldre, projekterat av Qvist & Gjers, som stod klart 1896. På interiörbilden från 1925 kan …

Ålsätra kraftstation

Vid Ålsätrafallet, uppströms Hallstahammar, finns en sluss som ingår i den 107 km långa Strömsholms kanal. I anslutning till slussen står Mälarenergis kraftstation som togs i bruk 1987. 1987 års station ersatte en äldre, byggd av Surahammars bruk i början av 1900-talet. Den hade Francisturbiner och en sammanlagd effekt av …

Infrastruktur i Kolbäcksån

Den 107 kilometer långa Strömsholms kanal följer Kolbäcksån mellan Mälaren och Smedjebacken. Kanalen hade sin storhetstid under andra halvan av 1800-talet då trafiken var lika intensiv som på Göta Kanal. De många bruken längs Kolbäcksån utnyttjade transportleden flitigt. Under några decennier fraktades nästan 10% av det svenska bergsbrukets produktion på kanalen. Tåg och senare vägtransporter konkurrerade sedan ut kanalen. Nyttotrafiken upphörde 1945. Idag består trafiken av fritidsbåtar och slussarna används enbart sommartid. Slussarna på bilderna är de översta i kanalen. De ligger vid Semla där det funnits hytta sedan slutet av 1500-talet. 1861 övertogs Semla bruk av Fagersta bruk. 1897 …

Västanfors

I Västanfors har det funnits elektrisk kraftstation sedan förra sekelskiftet. Den gamla stationen (till höger i bild) konstruerades av Qvist & Gjers och var i drift mellan åren 1900 och 1949. Byggnaden är väl bevarad med kraftmaskiner och övrig utrustning intakt. Den nya stationen byggd 1948-49 är fortfarande i drift. Årsproduktionen är 5,4 GWh.