Snøvit

Statoils processanläggning för Snøvitfältet ligger på Melkøya en bit utanför Hammerfest. Utvinningen av gasfälten är fjärrstyrd och sker helt och hållet under vattenytan. Gasen kommer via en 160 km lång pipeline till den kondenseringsanläggning vi ser på bilderna. Där kyls den ner till -163 grader C och kan sedan transporteras i flytande form på tankfartyg . De utvinningsbara resurserna är 190 miljarder kubikmeter naturgas. Varje år skeppas 5,67 miljarder standardkubikmeter LNG (Liquified Natural Gas) till kunder i USA och Sydeuropa. Fler bilder från Hammerfest finns här.