Hunge

De stora kraftverk som konstruerades i början av 1900-talet användes av industrin eller för att leverera elektricitet till större städer. Ägarna var oftast inte intresserade av att få privatpersoner som kunder och distributionsnäten var glesa eller obefintliga i stora delar av landet. I elektricitetens barndom var det i stället små …

Wij Bruk

Wij Trädgårdar i Ockelbo är värt ett besök. Förutom sevärda trädgårdar erbjuds utmärkt lunch. Även den industrihistoriskt intresserade kan tillfredställas. Stationen i Wij bruk blev klar 1895 och var en del i transportleden från gruvan i Vintjärn till valsverket i Wij. Trafiken på DONJ – Dala Ockelbo Norrsundets Järnväg – upphörde 1969. Bruket i Wij anlades 1897. Smedjan  byggdes om till valsverk 1885.  Idag är den sevärda byggnaden museum. Valsverket krävde mycket kraft som till att börja med levererades av en vattenturbin på hundra hästkrafter. 1901 övergick man till ångdrift och en ny, mindre vattenturbin installerades för att leverera belysningsström. …