Ovansjö

Ovansjö kraftverk ligger i Stångån som är ett biflöde till Ljungan. Kraftverket togs i bruk 1921. På samma plats fanns sedan länge ett sågverk som var i drift fram till 1980-talet. På flygbilden, tagen någon gång mellan 1960 och 1985, kan man se dammen som fungerade både som timmermagasin och …