Vattenaffärer i Vargön

Industrietableringar föregås av en lång och noggrann process där man väger för- och nackdelar mot varandra. Tillgång till råvaror, infrastruktur, arbetskraft och andra faktorer vägs in i beslutet – så är det åtminstone i teorin. Smältverket i Vargön kom till av helt andra skäl. Som så ofta är fallet var …