Stallbacka kraftverk

Så här års märks ett ökat intresse för elproduktion från politiker och media. I takt med att kylan smyger sig på flyttas fokus från vindkraft mot kärn och vattenkraft. Få människor vill vara beroende av att det blåser för att få värme och ljus när temperaturen kryper ner mot -20. När det här skrivs är förbrukningen i Sverige högre än den inhemska produktionen. Underskottet täcks av import från utlandet. Om importen inte räcker till finns den så kallade Effektreserven. Den består till största delen av oljekraftverk som har beredskap att starta vid behov. Svenska Kraftnät äger dessutom ett antal gasturbinkraftverk …