Ålsätra kraftstation

Vid Ålsätrafallet, uppströms Hallstahammar, finns en sluss som ingår i den 107 km långa Strömsholms kanal. I anslutning till slussen står Mälarenergis kraftstation som togs i bruk 1987. 1987 års station ersatte en äldre, byggd av Surahammars bruk i början av 1900-talet. Den hade Francisturbiner och en sammanlagd effekt av …

Infrastruktur i Kolbäcksån

Den 107 kilometer långa Strömsholms kanal följer Kolbäcksån mellan Mälaren och Smedjebacken. Kanalen hade sin storhetstid under andra halvan av 1800-talet då trafiken var lika intensiv som på Göta Kanal. De många bruken längs Kolbäcksån utnyttjade transportleden flitigt. Under några decennier fraktades nästan 10% av det svenska bergsbrukets produktion på kanalen. Tåg och senare vägtransporter konkurrerade sedan ut kanalen. Nyttotrafiken upphörde 1945. Idag består trafiken av fritidsbåtar och slussarna används enbart sommartid. Slussarna på bilderna är de översta i kanalen. De ligger vid Semla där det funnits hytta sedan slutet av 1500-talet. 1861 övertogs Semla bruk av Fagersta bruk. 1897 …