Rymdstationen i Strömsnäsbruk

Kvarnaholms kraftstation utanför Strömsnäsbruk stod klar 1958. Året innan hade Sovjetunionen skickat upp Sputnik. Tor Engloos futuristiska byggnad låg helt rätt i tiden. Arkitekturen var sparsmakad med putsad betong och glas. I maskinsalen stod två Kaplanaggregat på tillsammans 5,5 MW. Kontrollrummet placerades i en utbyggnad på maskinsalens nedströmssida. Kvarnaholm byggdes av Strömsnäs Bruk AB, men ägs idag av norska Statkraft. The Kvarnaholm hydroelectric power station at Strömsnäsbruk opened in 1958.

Traryd

Traryd kraftstation ligger i närheten av Strömsnäsbruk i Markaryds kommun. Den är en av de större i Lagan – de två Kaplanturbinerna levererar maximalt 14,4 MW från en fallhöjd på 16,1 meter. Ett normalår produceras 64 GWh. Maskinhallen i modernistisk stil ritades av Hans Westman och stod klar 1945. Det var Westmans första kraftverksprojekt. Han hade redan utvecklat en speciell stil med omsorgsfullt placerade fönster i olika former. Under 50-talet fortsatte han rita kraftverk åt Sydkraft. I Lagan står flera magnifika anläggningar signerade Hans Westman. Traryds råa betong ger ett rätt brutalt intryck. Utsmyckningen är begränsad till en port i …