Vålbackens tegelbruk

“Nybruket” – Vålbackens tegelbruk i juni 2008. Vid Storsjöns strand, inte långt från Brunflo, ligger den här imponerande träbyggnaden. Inuti finns en sk ringugn för tegeltillverkning. Byggnaden uppfördes av Östersunds Tegelindustri AB 1906, men togs över av Vålbackens Tegelbruks AB 1918.  Den var i drift fram till 1961 då produktionen flyttades till en modernare automatiserad anläggning i närheten. Som mest producerade 60 anställda 7,5 miljoner tegelstenar om året. Huvuddelen av produktionen såldes inom länet, exempelvis till Östersunds regementen.