Kungsfors

Kungsfors är en av VB Krafts två anläggningar i Ställberg. Kraftstationen utnyttjar  en fallhöjd på 14,8 meter och ligger nedströms Brattfors i Arbogaåns vattensystem. Liksom kraftverket i Brattfors byggdes Kungsfors av Ställbergsbolaget för att förse gruvan i Ställberg med kraft. Gruvanläggningen vid Klingspors schakt var en av de första i landet som byggdes i betong. Bilden ovan – hämtad ur boken ”Svenska Industrien vid kvartssekelskiftet 1925” – visar hur den såg ut 1924. Maskinstationen i Kungsfors har ett mer traditionellt utseende jämfört med den i Brattfors.  Den ganska oansenliga byggnaden är faktiskt försedd med murstock. Kraftledningen och tranformatorn på baksidan …