Viking Puma

Vid kajen i Falkenberg ligger Viking Puma, sjösatt 1966. Fartyget har legat där sedan 2000. Det är väl ingen överdrift om man säger att hon har sett sina bästa dagar. 2007 hade hamnbolaget tröttnat. Ägaren – Lupin shipping – ombads flytta fartyget. Enligt ägarens representant var planen bogsering till Grenå för skrotning. Men just då hade man mycket att göra. Dygnet hade ju bara 24 timmar Fyra år senare verkar tiden ännu inte dykt upp. Och dygnet har ju fortfarande 24 timmar…