Hjälp katter i nöd – få en snygg kalender

Nu går det att köpa 2009 års kalender från föreningen Hitta Katten i Enköping. Kalendern kostar 100:- Katterna i kalendern har tagits om hand av föreningen och sedan fått nya hem. Inkomsterna från kalenderförsäljningen går bland annat till veterinärkostnader.

Vålbackens tegelbruk

“Nybruket” – Vålbackens tegelbruk i juni 2008. Vid Storsjöns strand, inte långt från Brunflo, ligger den här imponerande träbyggnaden. Inuti finns en sk ringugn för tegeltillverkning. Byggnaden uppfördes av Östersunds Tegelindustri AB 1906, men togs över av Vålbackens Tegelbruks AB 1918.  Den var i drift fram till 1961 då produktionen flyttades till en modernare automatiserad anläggning i närheten. Som mest producerade 60 anställda 7,5 miljoner tegelstenar om året. Huvuddelen av produktionen såldes inom länet, exempelvis till Östersunds regementen.

Kraft och kultur

Betongallé – Fagersta bruk. Senaste numret av Voltaire har tema “Total depression”. Jag medverkar med text och bild.

Sätragruvan

Vid Sätragruvans anrikningsverk. Sätragruvan ligger i närheten av Doverstorp, ca en mil nordväst om Skärblacka. Gruvan är ett dagbrott där AB Kis bröt svavel 1917-1919. Totalt bröts ungefär 80000 ton malm, som efter anrikning levererades till Skärblacka bruk. Ur biprodukterna nickel och guldockra framställdes rödfärg. Sammanlagt var ett hundratal människor anställda vid gruvan och intilliggande anläggningar. Idag återstår dagbrottet med två stollgångar. I närheten finns även husgrunder från anrikningsverk och färgfabrik. Nedanför det gamla anrikningsverket finns ett sandmagasin med avfall från anrikningsprocessen. Tjänstemannabostäderna är renoverade och används som bostadshus. The abandoned Sätra mine, located about 10km northwest of Skärblacka in …

Vingesbacke

I Torsåkers bergslag började man bryta malm redan 1374. I området finns mer än 300 gamla gruvhål. Vingesbackegruvan levererade malm till närbelägna Hofors bruk, som då ägdes av SKF. Gruvdriften påbörjades 1955. I Vingesbacke fanns inget anrikningsverk, utan den krossade malmen transporterades på räls till verket i Långsjö. Som mest producerades 250000ton malm per år. Gruvan lades ner 1980, två år efter att masugnen i Hofors stängts. Det nya stålverket (“Stålverk 4”) var skrotbaserat, och det fanns inte längre avsättning för malmen från Vingesbacke.

Kantorp

Gruvan i Kantorp var länge Södermanlands största. Den lades ner 1967 – bara sju år efter en omfattande modernisering då man byggde ny uppfordringsanläggning och gruvstuga. Kantorp ligger mellan Flen och Katrineholm, några kilometer från riksväg 55. Fram till att den eldhärjades 2010 syntes den 68 meter höga laven väl från vägen. Likt de samtida Ramhäll och Sköttgruvan var laven i betong med helautomatiskt bergspel placerat högst upp. Under en tid efter gruvans stängning användes den som vattentorn.

Hästhagen

Hästhagen i Söderfors. Bostadsområdet Hästhagen är förmodligen en av sveriges mest kända övergivna platser. Husen byggdes på 60-talet och var en del i regeringen Erlanders sk miljonprogram. Ambitionen var att bygga 100000 bostäder per år i tio år. Detta gjordes i planekonomisk anda. Kommunalt planmonopol, hyresregleringar och frikostiga statliga lån var ingredienser när områden som Hästhagen byggdes. Fastigheter liknande de i Hästhagen finns i hela landet. Byggandet skulle gå fort och vara billigt. Jag växte upp i Hultsfred. Där fanns området Stålhagen med samma avskalade låga hus, samma gula tegel, samma trappräcken och buskar. När människor fick ekonomiska möjligheter att …

Sjöfartsnytt del 4: Sandnessjøen

Sandnessjøen är en av de hamnar Hurtigruten besöker på sin färd längs norska kusten. Samhället ligger i Nordland, ungefär lika långt norrut som Luleå. Sjöfarten har alltid varit viktig för orten, och här finns förutom ett skeppsvarv även en bas för oljeindustrin. Sandnessjøen is a port of call for Hurtigruten.

Sjöfartsnytt del 3: Vardø

Fiskebåtar i Vardø. Vardø ligger så långt österut man kan komma i Norge. Platsen har länge haft strategisk betydelse, och en fästning byggdes här redan 1307. Den fästning man kan besöka idag är från 1700-talet. Historiskt har Vardø också varit en viktig knutpunkt för handeln med Finland och Ryssland. Nuförtiden är Vardø platsen för en stor signalspaningsanläggning, och radomerna står tätt uppe på klipporna. Vardø ligger i den arktiska klimatzonen, och är en karg plats. Det sägs att invånarna i Vardø en gång avböjde att vara med i kampanjen “plantera ett träd” med motiveringen att de redan hade ett. Vardø …

Håksberg

Håksberg norr om Ludvika. I Håksberg pågick malmbrytning från 1700-talet fram till 1979. På bilden syns anrikningsverket och pelare för utfraktsbanan som löpte parallellt med järnvägen. Laven över Centralschaktet byggdes 1918, och var den första i Sverige som byggdes i betong. Idag huserar Svenska Granadaklubben i byggnaden som är ovanligt väl bevarad. I anslutning till laven finns även spelhus (tomt) och gruvstuga (används av Länsarkivet).