Axelfors

Axelfors i Ätran blev Borås stads fjärde vattenkraftverk och projektet påbörjades en bit in på 1930-talet. Staden förvärvade fallrättigheterna till forsen som ligger strax söder om Svenljunga 1933. I Axelfors fanns redan en 80 kW likströmsgenerator tillhörande Axelfors Fabriks AB och en provanläggning för turbiner som byggts av Borås Mekaniska …

Skogsforsen

Skogsforsen är en kraftstation i Ätran öppnad 1939. Återigen är det Erik Hahr som varit i farten. Över tiden kom Erik Hahrs kraftstationer att bli allt mer enkelt och rationellt utformade. Utvecklingen som påbörjades i Vargön 1934 drevs i Skogsforsen till sin spets. Kraftverkets maskinsal är integrerad i dammen och liksom denna byggd i rå betong. Några dekorationer förekommer inte. Automatisering av driften gjorde att man inte längre behövde bry sig så mycket om personalens trivsel. Ett decennium tidigare hade Hahr lagt mycket tid på utformning av ljusinsläpp i Lanforsen. Nu nöjde han sig med en rad fönster högst upp …