Krångede

Krångedeforsarna ligger i Indalsälven vid utloppet av sjön Gesunden. Här öppnades 1936 landets tredje underjordiska kraftstation. Anläggningen hade vid driftstarten de kraftfullaste generatorerna i Sverige och var under en tid landets till effekten största kraftverk. Tekniken och Erik Hahrs mäktiga arkitektur hamnade emellertid i bakgrunden. Den stora nyheten var att Krångede var privatägt. Företaget som byggde anläggningen – Krångede AB – ägdes gemensamt av Sandvikens Jernverk, SKF, Fagersta Bruks AB, Korsnäs och Bergslagens gemensamma kraftförvaltning. Ägarna var huvudsakligen företag i stål och gruvindustrin. Med på ett hörn var även Stockholms stad som några år tidigare gått samman med Sandvikens jernverk …

Tillbaka i Gysinge

Järnvägen mellan Sala och Gävle har jag skrivit om tidigare här. För några veckor sedan åkte jag dit igen. Den här gången hade jag sällskap av Catrin. Vi vandrade en slinga som tog oss längs banvallen över broarna. När vi passserat den längsta bron svängde vi höger och följde en stig uppströms Dalälven. Efter ett par kilometer kom vi fram till gamla landsvägen mot Gysinge. Från parkeringen gick vi på en stig längs vattnet tillbaka till Gysinge. Tillbaka i Gysinge rekommenderas fika på ”Nyfiket” . Mer läsning om Sala – Gysinge – Gävle Järnväg finns på Rolf Stens utmärkta sajt …