Krångede

Krångede

Krångedeforsarna ligger i Indalsälven vid utloppet av sjön Gesunden. Här öppnades 1936 landets tredje underjordiska kraftstation. Anläggningen hade vid driftstarten de kraftfullaste generatorerna i Sverige och var under en tid landets till effekten största kraftverk.

Tekniken och Erik Hahrs mäktiga arkitektur hamnade emellertid i bakgrunden. Den stora nyheten var att Krångede var privatägt.

Krångede

Företaget som byggde anläggningen – Krångede AB – ägdes gemensamt av Sandvikens Jernverk, SKF, Fagersta Bruks AB, Korsnäs och Bergslagens gemensamma kraftförvaltning. Ägarna var huvudsakligen företag i stål och gruvindustrin.

Med på ett hörn var även Stockholms stad som några år tidigare gått samman med Sandvikens jernverk om bygget av Lanforsen i Dalälven.

Krångede var den första kraftstation som byggdes för att föra över kraft från älvarna i Norrland till industrin i mellansverige. Tidigare hade kraftöverföring gjords över relativt korta avstånd på någon eller ett tiotal mil. Elintensiv industri placerades med fördel nära ett större kraftverk.

200 kV tekniken utvecklad av ASEA gjorde det möjligt att överföra kraft över längre avtånd än tidigare. Det blev i princip möjligt att leverera energi till valfri plats inom en radie av 50-100 mil. Krångede kopplades samman med ett ställverk i Horndal söder om Sandviken via en 340 kilometer lång kraftledning. Från Horndal skedde vidare distribution till ägarnas industrianläggningar.

Krångede

1931 påbörjade Vattenbyggnadsbyråns personal arbetet vid Krångedeforsarna under ledning av Gustaf Berggren. Maskinskalen förlades 40 meter under marknivån.

Ovan jord byggdes en intagsbyggnad, en verkstadsbyggnad och en kontorsbyggnad med kontroll och personalrum. Mellan maskinsalen och markytan drevs schakt för material och personaltransport.

Krångede

I den sex meter höga och nio meter breda maskinsalen står sex Francisaggregat på rad. I jämförelse med moderna byggen är det relativt trångt. Man sprängde bara ut precis så mycket plats som behövdes.

Allt är stilrent med mycket av 1930-talet bevarat. De sex aggregaten, uppställda på rad och målade i pastellfärger, dominerar synfältet. Driften av kraftstationen sköttes från ett kontrollrum ovan jord.

Idag ägs Krångede av Fortum. De sex aggregaten producerar maximalt 248,4 MW, vilket fortfarande gör anläggningen till en av de större i landet.

Tack till Bertil Olofsson och Thomas Amcoff!

2 comments

  1. Tack Jim! Krångede är verkligen imponerande anläggning. Generatorhallen är nog en av de snyggaste industrimiljöer jag besökte 2011. Och ibland ska man ha tur med vädret också.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.