Stallbacka kraftverk

Så här års märks ett ökat intresse för elproduktion från politiker och media. I takt med att kylan smyger sig på flyttas fokus från vindkraft mot kärn och vattenkraft. Få människor vill vara beroende av att det blåser för att få värme och ljus när temperaturen kryper ner mot -20. När det här skrivs är förbrukningen i Sverige högre än den inhemska produktionen. Underskottet täcks av import från utlandet. Om importen inte räcker till finns den så kallade Effektreserven. Den består till största delen av oljekraftverk som har beredskap att starta vid behov. Svenska Kraftnät äger dessutom ett antal gasturbinkraftverk …

Lucerna kraftverk

På ön Lucerna utanför Västervik står resterna av ett av Vattenfalls gasturbinkraftverk. När vi kommer dit i början av juli pågår rivningen för fullt. Kraftmaskineriet är dessvärre redan skrotat och man håller på att riva en enorm mur och klippomgärdad oljecistern. Lucernaverket byggdes på 1950-talet med svensk teknologi utvecklad av STAL i Finspång. Då var STAL en del av ASEA, men efter ett antal ägarbyten är man numera en del av Siemens. Gasturbinen GT-120 var ett resultat av STALs kontrakt att utveckla en jetmotor åt Flygvapnet. Affären förlorades till Rolls-Royce (som hade en färdig produkt medan STAL ännu bara hade …