Krafttempel i Dannemora

I utkanten av Dannemora står den här eleganta ställverksbyggnaden. Jämfört med dagens strikt funktionella kuber i betong, är byggnaden väldigt påkostad. Likt många andra byggnader från elektrifieringens barndom har den drag av tempel.   Elektriciteten var fortfarande något speciellt och man ville visa allmogen att den nya tiden anlänt. Byggnaden som stod färdig 1914 ritades av Erik Hahr. Han låg också bakom övriga sekundärstationer i det så kallade Älvkarlebynätet. Dessa stod bland annat i Enköping, Uppsala, Strängnäs, Södertälje och Västerås. Ursprungligen stod all utrustning väderskyddad inne i byggnaden.  Explosionsrisk och krav på enklare underhåll gjorde att utrustningen senare ställdes upp …