Tännfallet

Tännån avvattnar sjön Östersjön i västra Härjedalen och mynnar ut i Ljusnan strax söder om Tännäs. 1939 bildades Tännåns Elektriska Förening u.p.a. och två år senare beviljades föreningen ett bidrag från staten på sammanlagt 320000 kronor. Pengarna skulle användas för att uppföra en kraftstation i Tännfallet och tillhörande distributionsnät. Kraftverket …

Bonsaikraftverk i Getterån

Som ett stort kraftverk – fast mindre. Så kan man sammanfatta Getteråns kraftstation. Den stilrena tegelbyggnaden har alla delar vi känner igen från större stationer. Det finns en tilloppstub i stål, ett ställverkstorn med balkong och ett litet utomhusställverk. Under den välputsade maskinsalens pulpettak står en ensam Francisturbin med horisontell axel. Kraftverket ägs av Härjeåns kraft och togs i drift 1956. Alldeles intill står en före detta maskinistbostad. Vid mitt besök i somras var huset till salu.