Gigantiske Gerhard

Landets till effekten största vattenkraftverk finns i Harsprånget, nedströms Porjus i Luleälven. Harsprångsfallet har dämts över med en 1400 meter lång, 50 meter hög stenfyllningsdamm. Jag har skrivit om Harsprångets samhälle tidigare, men under sommaren 2011 fick jag till slut möjlighet att besöka själva kraftstationen. Ovan jord finns en rätt imponerande byggnad som innehåller personalutrymmen, verkstad och en omlastningshall. Möten – här måste man kanske använda det högtidligare ordet sammanträde – kan hållas i en ståndsmässig miljö. Maskinstationen befinner sig under jord. I den ursprungliga maskinsalen finns de fyra aggregat som installerades 1951-1952 och 1978. Längs ena kortväggen står en …

Harsprånget

Sista april 1952. De boende i Harsprånget har samlats framför restaurangen för att fira vårens ankomst. Det är efterkrigstid och rekordår. Alla kurvor pekar uppåt och inget verkar omöjligt. Bygget av det enorma kraftverket i Harsprångsfallet går mot sitt slut. Sedan väntar byggen i bland annat Ligga, Messaure och Porsi. Den höga tillväxten i Sverige kräver stora mängder elektricitet. Det mäktiga Harsprångsfallet någon mil söder om Porjus är platsen för Vattenfalls andra kraftstation i Luleälven. Ett tidigare projekt på samma plats påbörjades 1919, men avbröts på grund av lågkonjunktur 1922. I Harsprånget har Vattenfall byggt ett folkhemssverige i miniatyr, med …

Samåkning vid Harsprånget

I informationsmaterial om Öresundsbron brukar man ofta framhålla kombinationen av järnvägs och biltrafik som något unikt. Men – som så ofta är fallet – någon annan hann före. Redan 1926 var Inlandsbanans järnvägsbro över Stora Luleälv klar. Under ett antal år användes bron för både järnvägs och biltrafik. Den 185 meter långa stålbron vilar på fundament av betong. Älven korsas några kilometer uppströms från dammen vid Harsprångets kraftstation. Observanta läsare har redan nu noterat att all trafik gick i ett plan. Man får förmoda att bilisterna lärde sig tågtidtabellen för att undvika missöden. Landsvägen mellan Jokkmokk och Porjus går numera …