Rydal

Kraftverket i Rydal byggdes av textilföretaget Rydahls Manufaktur AB för att driva bolagets spinneri. Anläggningen ersatte ett äldre vattenhjul och togs i drift 1916. Den fick sitt nuvarande utseende efter en översvämning 1927. Vid översvämningen förstördes stora delar av stationen och i samband med återuppbyggnaden valde man att installera en …

Gigantiske Gerhard

Landets till effekten största vattenkraftverk finns i Harsprånget, nedströms Porjus i Luleälven. Harsprångsfallet har dämts över med en 1400 meter lång, 50 meter hög stenfyllningsdamm. Jag har skrivit om Harsprångets samhälle tidigare, men under sommaren 2011 fick jag till slut möjlighet att besöka själva kraftstationen. Ovan jord finns en rätt imponerande byggnad som innehåller personalutrymmen, verkstad och en omlastningshall. Möten – här måste man kanske använda det högtidligare ordet sammanträde – kan hållas i en ståndsmässig miljö. Maskinstationen befinner sig under jord. I den ursprungliga maskinsalen finns de fyra aggregat som installerades 1951-1952 och 1978. Längs ena kortväggen står en …

Verkstaden Kristinehamn

Christinehamns Mekaniska Verkstad grundes 1859. 1897 förvärvades företaget av Karlstads Mekaniska Werkstad (KMW). Lite förenklat tillverkades i Karlstad huvudsakligen maskiner till pappersindustrin, medan man i Kristinehamn koncenterade sig på vattenturbiner och regulatorer under varumärket Verkstaden Kristinehamn (VK). Företagets storhetstid sammanföll med den stora utbyggnad av vattenkraft i Sverige som skedde under 1900-talets första hälft. När utbyggnadstakten sjönk på 1960-talet krympte marknaden för kraftmaskiner. KMW köpte Finshyttans Bruk 1959. Nohab och KMW slogs samman 1987. Sveriges tre stora turbinleverantörer hade blivit en. Under åren har ägarna varit många. Nordstjernan, Kvaerner, General Electric och nu senast Andritz Hydro. Maskineri från Kristinehamn finns …

Avesta Storfors

Tvärs över älven från Avestaforsens kraftstation ligger Avesta Storfors. Stationen som öppnades 1931 ritades av Torben Grut. Grut är kanske mest känd för att ha ritat Stockholms stadion. Jämfört med Erik Hahrs samtida projekt Lilla Edet och Lanforsen är Avesta Storfors en mer traditionell byggnad med fasad i tegel och takflöjlar. Konstruktionen var dock modern för sin tid. Stationsbyggnaden var indelad efter funktion. Uppströms ett luckhus, sedan en maskinsal med högre takhöjd för att få plats med vertikalaxlade Kaplanturbiner. De två ursprungliga turbinerna fick sällskap av en tredje 1937. Maskinsalen är en pärla i ett relativt orört skick. Turbinerna levererade …

Bullerforsens kraftstation

Dalälven är med sina 42 kraftverk ett av våra mest utbyggda vattendrag. Enbart i Borlänge finns fyra vattenkraftverk på en sträcka av mindre än fem kilometer. Bullerforsen, som togs i drift 1910, är Borlänges äldsta. På var sin sida om den 14 meter höga dammen står maskinhallar. Den ursprungliga ritades av Faluns statsarkitekt Klas Boman och användes fram till 1991. Ägarna har satsat stora pengar på bevarande. Efter avvecklingen har den gamla maskinhallen renoverats och fått en del moderniseringar återställda. Om man kisar lite kan man lätt få för sig att man förflyttats till 1910. Det saknas bara buller och …