Kungsfors i Jädraån

Det finns flera kraftverk som heter Kungsfors i Sverige. Tidigare har jag visat bilder från Kungsfors i Kinna och Ställberg. Nu befinner vi oss strax norr om Järbo och vattendraget heter Jädraån. Kraftverket byggdes 1952 och genomgick en omfattande modernisering 1991. Idag ägs anläggningen av Sandviken Energi AB. Den mest …

Kungsfors

Kungsfors är en av VB Krafts två anläggningar i Ställberg. Kraftstationen utnyttjar  en fallhöjd på 14,8 meter och ligger nedströms Brattfors i Arbogaåns vattensystem. Liksom kraftverket i Brattfors byggdes Kungsfors av Ställbergsbolaget för att förse gruvan i Ställberg med kraft. Gruvanläggningen vid Klingspors schakt var en av de första i landet som byggdes i betong. Bilden ovan – hämtad ur boken ”Svenska Industrien vid kvartssekelskiftet 1925” – visar hur den såg ut 1924. Maskinstationen i Kungsfors har ett mer traditionellt utseende jämfört med den i Brattfors.  Den ganska oansenliga byggnaden är faktiskt försedd med murstock. Kraftledningen och tranformatorn på baksidan …