Leringsforsen

Vattenfalls kraftverk Leringsforsen ligger i Gimån vid sjön Leringens södra strand. Anläggningen togs i drift 1944 – ett år  efter det betydligt större Torpshammar som ligger någon mil nedströms. Gimån är ett biflöde till Ljungan. Fallhöjden är 16 meter. En ensam Kaplanturbin ger en maximal effekt på 9 MW. Årsproduktionen är normalt 30 GWh.