Akkajaure

Från Kungsleden i backen ner mot Vakkotavare ser Akkajaure ut som vilken fjällsjö som helst, även om den är väldigt stor. Men sjön är en konstgjord vattensamling som skapades när dammen i Suorva byggdes på 1920-talet. Uppifrån ser man på stränderna att vattennivån varierar kraftigt över tiden. Suorvamagasinet har byggts ut i etapper. Dammen är efter den fjärde etappen (färdig 1972) 750 meter lång och 50 meter hög. Vattenytan kan variera 30 meter och volymen är svindlande 6000 miljoner kubikmeter. Magasinet lagrar vatten för att jämna ut skillnader i nederbörd. Tack vare dammen finns vatten tillgängligt när behovet av el …

Övergiven hamnterminal

Sedan containern standardiserades i början av 1960-talet har godshanteringen i världens hamnar revolutionerats. Styckegodshanteringen har upphört och idag är det i stort sett bara bulkgods som inte fraktas i containers. De traditionella hamnmiljöerna och hamnarbetarna har försvunnit. Idag är hamnarna – på gott och ont – sterila miljöer med en hög grad av automatisering. Hamnmagasin som inte blivit lägenheter, kranar och övrig infrastruktur har i allmänhet jämnats med marken. Detroit Harbor Terminal  som vi ser på bilderna har klarat sig undan rivning sedan nedläggningen 2004, men det är förmodligen bara en tidsfråga. I byggnaden skedde omlastning från järnväg till fartyg. …

Osthafen, Frankfurt

Klassisk tysk industriarkitektur från 50-talet finns det gott om i Frankfurt, även om de senaste årens rivningar har gått hårt fram. I Osthafen har den moderna containerhanteringen ersatt styckegodset, men spåren av den tidigare hanteringen finns kvar. Längs det stora kajområdet från 1908 sker fortfarande omlastning mellan järnväg och fartyg, även om en stor del av transporterna idag går på landsväg. Den industri som finns kvar i området ägnar sig åt verksamheter som kräver bulktransport, exempelvis spannmål, byggmaterial, olja och kol. MHI till exempel, levererar material för vägbyggnad. Men någon större aktiviet är det inte fråga om. Längs kajerna är …