Näs i Dalälven

I Näs bruk finns ett av landets äldsta bevarade vattenkraftverk. Stationens första två aggregat togs i drift redan 1898. Anläggningen projekterades av ingenjörsbyrån Qvist & Gjers som fram till förra sekelskiftet med stor framgång byggde kraftverk och turbiner. När de fick uppdraget att konstruera stationen i Näs hade de redan …