Gigantiske Gerhard

Landets till effekten största vattenkraftverk finns i Harsprånget, nedströms Porjus i Luleälven. Harsprångsfallet har dämts över med en 1400 meter lång, 50 meter hög stenfyllningsdamm. Jag har skrivit om Harsprångets samhälle tidigare, men under sommaren 2011 fick jag till slut möjlighet att besöka själva kraftstationen. Ovan jord finns en rätt imponerande byggnad som innehåller personalutrymmen, verkstad och en omlastningshall. Möten – här måste man kanske använda det högtidligare ordet sammanträde – kan hållas i en ståndsmässig miljö. Maskinstationen befinner sig under jord. I den ursprungliga maskinsalen finns de fyra aggregat som installerades 1951-1952 och 1978. Längs ena kortväggen står en …

Från Trollhättan till Italien

Av varningsskylten att döma borde vi befinna oss någonstans i vårt västra grannland Men en blick över spårområdet avslöjar att vi är betydligt längre söderut – närmare bestämt i Campofranco på Sicilien. På andra sidan järnvägen ligger en enorm övergiven kemifabrik som är resans egentliga mål. Men här står alltså ett Nohab Di 3 – tillverkat i Trollhättan och levererat till Norska NSB i början av 1960-talet. När typen togs ur tjänst på 90-talet skrotades de som var i sämst skick. Ett antal lok såldes emellertid till Kroatien och Italien. Just det här hamnade på Sicilen där det transporterar makadam. …