Storhusfallet i Nyköpingsån

Storhusfallet ligger längst ner i Nyköpingsån. Fallhöjden är 5,5 meter och de två aggregaten har en installerad effekt på 735 kW. Liksom kraftverken Fors och Harg uppströms ägs anläggningen av Nyköpings kommun. Fallet har använts för elproduktion sedan 1898 och maskinstationen är i stort sett oförändrad efter en ombyggnad 1932. …

Fors i Nyköpingsån

Fors ullspinneri grundades 1873. I fabriken, belägen intill Sankt Anne kvarn i Nyköping, tillverkades bland annat filtar och företaget hade som mest 400 anställda. Spinneriet elektrifierades på 1890-talet och 50 år senare genomfördes en modernisering som bland annat omfattade en ny kraftstation färdig att tas i bruk 1942. På 1960-talet …