Fengersfors

Vid Fengersfors bruk tillverkades under många år massa och papper. Ekonomin var hela tiden ansträngd och på 1960-talet konkurrerades fabriken ut av större anläggningar. Efter en omstart som delvis finansierades av staten 1969 upphörde tillverkningen helt 1978. Bruksmiljön har bevarats och är fungerar idag som företagspark. Fengersfors kraftstation är en …

Oppboga

Oppboga bruk som ligger i Lindesbergs kommun producerar kartong för skyltning och förpackningar. Kartongtillverkningen har pågått sedan 1911 men då fanns redan ett träsliperi i på platsen.  Bruket har hela tiden utnyttjat  Arbogaåns vatten för att driva maskiner. Kraftstationen i Oppboga byggdes ursprungligen 1935 men kompletterades med ett modernt aggregat …

Vemod i Vargön

Ännu en svensk industriepok har nått sitt slut. Wargöns bruk, startat 1874, lades ner 2008. 320 anställda blev av med jobbet och nu pågår rivningen för fullt. Den klassiska industrimiljön är snabbt på väg att försvinna. Kvar blir bara några kontorsbyggnader och den berömda porten. I Vargön tillverkades bestruket papper (MWC-papper)  för tryck, en produkt som drabbats hårt av vikande efterfrågan.  Stigande råvaru och elpriser har inte hjälpt, även om Holmen äger både skog och kraftverk. Rivningen påbörjades i september och går nu i snabb takt. Pappersmaskinen ska snart monteras ned och fraktas till sin nya användare i Kina. Tack …