Vår i Skedvi

Våren har kommit ovanligt tidigt till Stora Skedvi i år. Fortums kraftverk i Dalälven är inne på sitt sextiotredje driftår. 2013 påbörjas en större revision, som bland annat omfattar renovering av de båda aggregaten. Arbetena beräknas vara klara 2014. Fler bilder och bilder inifrån kraftstationen finns här.

Mockfjärd (1910)

I byn Lillstup utanför Mockfjärd ligger Mockfjärds kraftstation. Ovan jord finns en imponerande ställverksbyggnad i tegel samt en damm över Västerdalälven. Men det mest intressanta döljer sig – som ofta när det gäller vattenkraft – i underjorden. Stationen byggdes av Grängesbergsbolaget och Stora Kopparberg mellan åren 1907 och 1912. Kraften skulle användas till gruvan i Grängesberg och Domnarvets järnverk. När Mockfjärdsanläggningen togs i drift 1910 var den Sveriges och sannolikt Europas första underjordiska kraftstation. Älven torrlades på en sträcka av nästan två kilometer och vattnet leddes till en underjordisk maskinhall. Den underjordiska maskinsalen nås via ett sluttande hisschakt. Hissen och …

Skedvi kraftstation

Skedvi kraftstation i Dalälven ligger en bit utanför Stora Skedvi i Säters kommun. Stationen byggdes av Stora Kopparbergs Bergslag och öppnades 1949. Sedan några år tillbaka ägs den av Fortum. Kraftverket utnyttjar en fallhöjd på 11 meter för att driva två Kaplanturbiner på sammanlagt 38 MW. Årsproduktionen är ca 235 GWh. I Skedvi fortsatte man på den funktionalistiska stil som präglade Långhags kraftstation (1938) några kilometer uppströms. Byggnaden består av ett betongskelett som bär upp en travers. Över dettta ett platt tak. Takhöjden bestämdes av längden på aggregatens axlar. Färgsättningen interiört går i gult och grått med maskiner i rött. …