Lucerna kraftverk

På ön Lucerna utanför Västervik står resterna av ett av Vattenfalls gasturbinkraftverk. När vi kommer dit i början av juli pågår rivningen för fullt. Kraftmaskineriet är dessvärre redan skrotat och man håller på att riva en enorm mur och klippomgärdad oljecistern. Lucernaverket byggdes på 1950-talet med svensk teknologi utvecklad av STAL i Finspång. Då var STAL en del av ASEA, men efter ett antal ägarbyten är man numera en del av Siemens. Gasturbinen GT-120 var ett resultat av STALs kontrakt att utveckla en jetmotor åt Flygvapnet. Affären förlorades till Rolls-Royce (som hade en färdig produkt medan STAL ännu bara hade …