Regina i Marviken

Markarbeten för R4 ”Eva” i Marviken påbörjades 1963. Byggplatsen låg fem mil från Norrköping och arbetsstyrkan inkvarterades därför i ett anläggarsamhälle liknande de som använts under vattenkraftsutbyggnaden. Tiderna hade emellertid förändrats och det som var godtagbar standard i Harsprånget på 1950-talet fick underkänt 15 år senare. Främst var det arbetarnas …

I väntan på bättre tider

Passerade den här övergivna fiskodlingen i närheten av Norrköping tidigare i år. På stranden stod en raritet – en Sno-Tric tillverkad i Morgongåva någon gång i början av 1970-talet. Skoterfabriken i Morgongåva stängde 1982.

En dam försvinner

Hon är inne på upploppet nu. När MS Nordstjernen förtöjer i Bergen 22/3 är hennes tid i trafik på Hurtigruten över. Med sina 56 år är hon är det fartyg som varit i tjänst längst tid på Hurtigruten och förmodligen det äldsta passagerarfartyget i världen som används i reguljär trafik. Men nu är det alltså slut. På torsdag avslutar ”Kystens dronning” sin tjänst längs den norska kusten. I sommar blir det kryssningar runt Svalbard och senare i höst försäljning. Då återstår bara MS Lofoten (sjösatt 1962) av de klassiska fartygen på Hurtigruten. Hurtigruten började som en sjöförbindelse mellan Trondheim och …

Dora

Ett av skälen till den tyska ockupationen av Norge 1940 var att man ville basera fartyg i norska hamnar. Den vanligaste tyska ubåtstypen – VIIC – hade begränsad aktionsradie. Norge låg betydligt närmare nordatlantens konvojrutter än de tyska östersjöbaserna. Trondheim ansågs ha ett särskilt bra läge. Den tyska marinledningen ville, liksom med Brest i Frankrike, göra om staden till huvudbas för Kriegsmarine. Det fanns ännu mer storslagna planer. Albert Speer skissade på ett ”Neu-Drontheim” och man kom så långt att det byggdes modeller i gips. Speer och Hitler ägnade mycket tid åt dessa i Hitlers för ändamålet byggda modellhall. Samtidigt …

Övergiven hamnterminal

Sedan containern standardiserades i början av 1960-talet har godshanteringen i världens hamnar revolutionerats. Styckegodshanteringen har upphört och idag är det i stort sett bara bulkgods som inte fraktas i containers. De traditionella hamnmiljöerna och hamnarbetarna har försvunnit. Idag är hamnarna – på gott och ont – sterila miljöer med en hög grad av automatisering. Hamnmagasin som inte blivit lägenheter, kranar och övrig infrastruktur har i allmänhet jämnats med marken. Detroit Harbor Terminal  som vi ser på bilderna har klarat sig undan rivning sedan nedläggningen 2004, men det är förmodligen bara en tidsfråga. I byggnaden skedde omlastning från järnväg till fartyg. …

Korsør

Korsør – Motalas vänort i Danmark – ligger vid Stora Bält på Själlands västkust. En gång i tiden var det här en sprudlande hamnstad. Det pampiga hamnkontoret byggdes under en tid av hög ekonomisk aktivitet. Under många år gick trafiken över Stora Bält på färja mellan Korsør och Nyborg. 1996 öppnades en fast tågförbindelse och 1998 en fast förbindelse för biltrafik. När Stora Bältförbindelsen var klar upphörde färjetrafiken och trafiken drogs förbi Korsør. Det är förklaringen till att Korsør idag är ganska öde. Staden är lite för stor. Den sprudlande kommers som uppstår när människor väntar på kollektiva färdmedel försvann …

Viking Puma

Vid kajen i Falkenberg ligger Viking Puma, sjösatt 1966. Fartyget har legat där sedan 2000. Det är väl ingen överdrift om man säger att hon har sett sina bästa dagar. 2007 hade hamnbolaget tröttnat. Ägaren – Lupin shipping – ombads flytta fartyget. Enligt ägarens representant var planen bogsering till Grenå för skrotning. Men just då hade man mycket att göra. Dygnet hade ju bara 24 timmar Fyra år senare verkar tiden ännu inte dykt upp. Och dygnet har ju fortfarande 24 timmar…