Krångede förnyas

Det första schaktet blev färdigt hösten 2020 och projektet väntas pågå fram till 2025. Bilderna från arbetet med den nya tunneln togs sommaren 2020 då jag fotograferade delar av kraftverket för min bok ”Indalsälven – en kraftkälla i tiden”. Fler bilder från Krångede och övriga kraftverk i Indalsälven finns i boken som kan beställas här.
Krångede kraftverk runt 1940. Flottningsutskovet med trärännan har ännu inte färdigställts. (Foto: Fotograf okänd / Järnvägsmuseet)

Krångede, vid sjön Gesundens utlopp, var när det togs i bruk 1936 landets tredje underjordiska kraftverk. Under en tid var det även landets största med avseende på installerad effekt. Krångede blev också först i landet att utnyttja 200 kV-tekniken vilket gjorde det möjligt att överföra kraft till Mellansveriges industrier och storstäder.

Krångede sommaren 2020. Flottingen på Indalsälven upphörde 1969 men trärännan har bevarats.

Det var inte bara på elnätsidan man gjorde ett tekniksprång. Maskinsalen förlades 40 meter under marknivån, rakt under intaget. Det innebar att man slapp bygga långa intagskanaler eller intagstuber vilka ofta drabbades av läckage och isproblem vintertid. Nedströms maskinsalen sprängdes en 1400 meter lång utloppstunnel. Helheten blev mycket lyckad och många av de tekniska lösningarna har återanvänts senare, både i Sverige och internationellt.

Den underjordiska maskinsalen.

85 år efter invigningen är Krångede fortfarande en betydelsefull anläggning. Kraftverket ägs av Fortum och har en installerad effekt på 259 MW. Årsproduktionen är ca 1650 GWh, vilket motsvarar ca 2,6 % av Sveriges vattenkraftproduktion. Det är ett gott betyg åt dåtidens ingenjörer att allt fortfarande fungerar men de kunde förstås inte förutse allt.

Vid sugrörsavstängningen.

En av lösningarna från 1936 som inte åldrats väl är avstängningen av sugrören nedströms kraftverkets turbiner. Det är trångt och avstängningen görs med sättar, dvs. bågformade stålbalkar som staplas på plats för att stänga av vattenvägen. Arbetet tar mycket tid och är riskfyllt.

Schakt för sugrörslucka i sugrörsgalleriet.

Våren 2018 började man därför bygga en ny tillfartstunnel och schakt för montering av sugrörsluckor. Arbetet görs nära det befintliga kraftverket som är i drift under hela byggtiden.

I den torrlagda sugrörstunneln. Den släta ytan till vänster är platsen för den nya luckans ena fals.

Kraven på begränsning av vibrationer är höga och vajersågning har använts för de mest kritiska delarna.

Vertikalschakt från galleritunneln.

Det första schaktet blev färdigt hösten 2020 och projektet väntas pågå fram till 2025.

Aggregat 4 renoveras medan arbetet med den nya sugrörsluckan pågår.

Bilderna från arbetet med den nya tunneln togs sommaren 2020 då jag fotograferade delar av kraftverket för min bok Indalsälven – en kraftkälla i tiden. Fler bilder från Krångede och övriga kraftverk i Indalsälven finns i boken som kan beställas här.  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.