Indalsälven – en kraftkälla i tiden

Beställ boken här:

Indalsälvens regleringsförening (idag IVF) bildades i mars 1920 för att bygga och förvalta regleringsmagasin för vattenkraften. 100 år senare är älven utbyggd med 40 kraftverk och står för 15% av landets vattenkraftproduktion. Efter de första decenniernas snabba ut­byggnad av vattenkraften har på senare tid miljö-­ och dammsäkerhetsarbete hamnat i fokus.

Bergsprängare vid Torrödammen, okt 1935. Foto: Vattenregleringsföretagens arkiv.

Indalsälven – en kraftkälla i tiden dokumenterar IVF:s historia och verksamhet. Industrifotografen och författaren Henrik von Klopp har under ett års tid rest mellan älvens källflöden i Jämtlands fjälltrakter och dess utlopp i Bottenhavet. Här berättas om några av de mest spektakulära industri­anläggningar som byggts i Sverige, industrins kulturarv och det arbete som sker bakom kulisserna för att utan avbrott förse landet med miljövänlig energi.

Handöl nedre.

Format: Inbunden (Halvklotband)
Antal sidor: 288
Dimensioner: 270 x 205 x 28 mm
ISBN: 9789187243240
Formgivning: Bok & Form / Jens Andersson