Bågede

Nedströms regleringsdammen vid Bågedeforsen.

Bågede kraftverk ligger cirka 60 kilometer fågelvägen nordväst om Strömsund, i den del av Faxälven som kallas Ströms vattudal.

Runt förra sekelskiftet var älven en viktig transportled och på 1920-talet trafikerades sträckan Strömsund – Bågede fyra gånger per vecka. Vid Bågedeforsen (som på grund av fallhöjden inte var seglingsbar) bytte man båt för den fortsatta resan mot Gäddede.

 Postdiligens på linjen Sollefteå – Strömsund – Jormlien – Ankarede passerar Bågede någon gång på 1930-talet. Foto: Lundholm, Aug / Postmuseet.

Vid sidan om gods- och timmertransporter användes båtlinjen för turism och i Bågede byggdes ett turisthotell 1911. Det fanns även planer på en slussled förbi forsen som skulle möjliggöra direkt båttrafik till Norge. När landsvägsförbindelsen mellan Strömsund och Gäddede blev klar på 1930-talet försvann mycket av trafikunderlaget.  Den fortsatta båttrafiken utförde huvudsakligen timmerbogsering.

Fiskväg och segmentlucka.

Regleringsdammen i Bågede byggdes som en del av Ångermanälvens reglering vilken påbörjades på 1940-talet. Dammen stod klar 1955. Om den verkar bekant kan det bero på att den förekommer i filmen Dunderklumpen från 1974.

Scenerna från Bågede filmades 1970-1971 och i filmen tappar Dunderklumpen skattkistan vid avsänkningskanalens utskov.

Maskinstationen med intaget till vänster i bild.

Kraftverket i Bågede byggdes 1974 och ägs av Holmen AB. Det är försett med en bulbturbin på 13,4 MW och årsproduktionen är cirka 70 GWh. Bulbturbiner (eller rörturbiner) är inbyggda i vattenvägen och gör det möjligt att utnyttja låga fallhöjder med höga flöden effektivt. Kraftverk med bulbturbin blev vanliga på 1970-talet och byggdes ofta i anslutning till befintliga regleringsdammar.

Maskinstationen på uppströmssidan.

På 1970-talet var fokus på att bygga rationellt och billigt i stället för att ge industribyggnader en påkostad arkitektur. Det gäller även Bågede där man möts av en ganska oansenlig träbyggnad vid intaget och maskinsalen är byggd runt vattenvägen under jord.

Bockkranen togs bort i samband med renovering 2023.

Sedan mitt besök sommaren 2023 har anläggningen moderniserats. Ett nytt tak har installerats över maskinsalen och en invändig travers har ersatt bockkranen som visas på bilderna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.