Voxna bruk

Vid Sälmåns utlopp i Voxnan finns resterna av Ljusne-Woxnas bruk som var i drift fram till 1923. Kraftstationen byggdes 1914, sannolikt för att driva en elektrisk smältugn som installerades samma år. Parallellt med trätuben går en stensatt flottningskanal. Efter en modernisering 1994 är den installerade effekten 40 kW.

Nyby i Eskilstunaån

Nyby bruk I Torshälla var när det öppnade 1829 Sveriges första plåtvalsverk. Anläggningen var belägen på en plats där Eskilstunaån delat sig I tre separata flöden. Kraftverket som byggdes för att driva stångjärnverket vid Nyby bruk stod klart först 1932. Den sena elektrifieringen berodde på en nästan 30-årig konflikt mellan …

Oppboga

Oppboga bruk som ligger i Lindesbergs kommun producerar kartong för skyltning och förpackningar. Kartongtillverkningen har pågått sedan 1911 men då fanns redan ett träsliperi i på platsen.  Bruket har hela tiden utnyttjat  Arbogaåns vatten för att driva maskiner. Kraftstationen i Oppboga byggdes ursprungligen 1935 men kompletterades med ett modernt aggregat …

Tillbaka i Vargön

Vargöns kraftstation ligger i utkanten av Vänersborg, precis där Vänern övergår i Göta Älv. I början av oktober var det extra mycket vatten i Älven efter ett par veckors intensivt regn. Ett aggregat var dessutom avställt för underhåll vilket ledde till att ovanligt stora mängder vatten spilldes genom stationens utskov. Jag besökte Vargön första gången 2009. Från kraftstationens tak ser man att det hänt en del sedan sist. Av Wargöns bruk återstår bara en kontorsbyggnad och några husgrunder. Vargön Alloys till vänster i bild klarade sig igenom finanskrisen och finns kvar. Vargön är på flera sätt en unik konstruktion som …

Vikmanshyttan

Rostugnen i Vikmanshyttan var i bruk mellan 1846 och början av 1900-talet, då verksamheten flyttades till Norns bruk.

Vemod i Vargön

Ännu en svensk industriepok har nått sitt slut. Wargöns bruk, startat 1874, lades ner 2008. 320 anställda blev av med jobbet och nu pågår rivningen för fullt. Den klassiska industrimiljön är snabbt på väg att försvinna. Kvar blir bara några kontorsbyggnader och den berömda porten. I Vargön tillverkades bestruket papper (MWC-papper)  för tryck, en produkt som drabbats hårt av vikande efterfrågan.  Stigande råvaru och elpriser har inte hjälpt, även om Holmen äger både skog och kraftverk. Rivningen påbörjades i september och går nu i snabb takt. Pappersmaskinen ska snart monteras ned och fraktas till sin nya användare i Kina. Tack …