Bindslev Gl. Elverk

Danmark är inte någon stor vattenkraftnation – årsproduktionen 2014 var 15 GWh och syns knappt i officiell statistik. I stället domineras elproduktionen av kol/naturgas (~40%), vindkraft (~40%) och biobränslen (~10%). I närheten av Bindslev på Nordjylland finns ett litet vattenkraftverk i Uggerby Å. Anläggningen togs i bruk 1919 och levererade …

Korsør

Korsør – Motalas vänort i Danmark – ligger vid Stora Bält på Själlands västkust. En gång i tiden var det här en sprudlande hamnstad. Det pampiga hamnkontoret byggdes under en tid av hög ekonomisk aktivitet. Under många år gick trafiken över Stora Bält på färja mellan Korsør och Nyborg. 1996 öppnades en fast tågförbindelse och 1998 en fast förbindelse för biltrafik. När Stora Bältförbindelsen var klar upphörde färjetrafiken och trafiken drogs förbi Korsør. Det är förklaringen till att Korsør idag är ganska öde. Staden är lite för stor. Den sprudlande kommers som uppstår när människor väntar på kollektiva färdmedel försvann …